اتصالات قالبی جدید شرکت مهندسی دوجداره سبک به تولید رسید

شرکت مهندسی دوجداره سبک

تولید کننده:

درب و پنجره های دوجداره UPVC

لوله های دوجداره کاروگیت و اسپیرال

اتصالات دوجداره قالبی و دست ساز

منهول ها و مخازن ویژه

اکسترودرهای جوش پلاستیک
                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh