نسخه چاپی
انشعابگیر پیچی

موفه ها يا انشعابگير پيچي به منظور برقراري انشعاب فاضلاب از لوله هاي اجرا شده جلوي درب منازل استفاده ميشود. براي اين منظور بوسيله اره گرد بر روي لوله سوراخ ايجاد ميگردد و سپس انشعابگير يا موفه بصورت عمودي روي لوله دوجداره نصب ميشود. انشعابگيرها از لوله دوجداره (200-250-315-400) به لوله هاي تكجداره(110-125-160) قابل اجرا هستند.

براي اطلاع از مشكلات استفاده از انشعابگيرهاي پيچي كليك كنيدانشعابگیر پیچی

لیست قیمت
 

آمار بازدید : 8647
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh