نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه سه سرکوپلر 45 , 90 درجه قالبی


آخرين بازبيني 97/07

سه راه دوجداره به دوجداره 45 درجه سه سر کوپلر قالبی

تعداد در بسته بندی

قیمت - ریال
کد کالا- 45درجه

نوع کالا

 

1380000

2453-2020

سه راه دوجداره 45-200*200 سه سر کوپلر قالبی*

 

2070000

2453-2525

سه راه دوجداره 45-250*250 سه سر کوپلر قالبی*
سه راه دوجداره به دوجداره 90 درجه سه سر کوپلر قالبی

تعداد در بسته بندی

قیمت - ریال
کد کالا- 45درجه

نوع کالا

 

1990000

29032-2020

سه راه دوجداره 90-200*200 سه سر کوپلر قالبی*

 

3100000

29032-2525

سه راه دوجداره 90-250*250 سه سر کوپلر قالبی*


آمار بازدید : 2134
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh