نسخه چاپی
دراپهای قالبی

دراپ فاضلابي 45 درجه براي ارتفاع منهول زير 1.5 متر

     

دراپ فاضلابي 90 درجه براي ارتفاع منهول بالاتر از 1.5 متر

    
        

آمار بازدید : 4560
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh