نسخه چاپی
رابط پوش فیت

رابط پوش فیت جایگزینی مناسب برای جوش لب به لب جهت اتصال دو لوله تکجداره در شبکه فاضلابی

L(mm)

کد کالا

نوع کالا

150

6-6110

رابط 110

190

6-6125

رابط 125

210

6-6160

رابط 160

لیست قیمت

 

آمار بازدید : 8913
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh