نسخه چاپی
چهار راه انشعاب

چهار راه انشعاب پوش فیت

موارد استفاده :

1- برقراری انشعاب از دو طرف

 2- ایجاد شرایط بازدید و شستشوی مسیر سیال

کد کالا

نوع کالا

6-161645

چهار راه انشعاب تکجداره 45-160*160 سه سر موفه قالبی

6-201645

چهار راه انشعاب دوجداره به تکجداره 45-160*200 دو سر موفه (تلفیقی از قالبی و دست ساز)

لیست قیمت


کیت انشعاب


آمار بازدید : 9311
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh