نسخه چاپی
لیست قیمت سه راهی های دوجداره به دوجداره 45 درجه ساده

تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01

سه راه دوجداره به دوجداره ساده
45 درجه

تعداد در بسته بندی

قیمت- ریال

کد کالا

نوع کالا

 
250000
2450-1717

سه راه دوجداره 45-170*170 ساده

 
 480000
2450-2017

سه راه دوجداره 45-170*200 ساده

 
750000
2450-2020

سه راه دوجداره 45-200*200 ساده

 
980000
2450-2520

سه راه دوجداره 45-200*250 ساده

 
1060000
2450-2525

سه راه دوجداره 45-250*250 ساده

 
1450000
2450-3117

سه راه دوجداره 45-170*315 ساده

 
1600000
2450-3120

سه راه دوجداره 45-200*315 ساده

 
1680000
2450-3125

سه راه دوجداره 45-250*315 ساده

 
1950000
2450-3131

سه راه دوجداره 45-315*315 ساده

 
2250000
2450-4017

سه راه دوجداره 45-170*400 ساده

 
2400000
2450-4020

سه راه دوجداره 45-200*400 ساده

 
2470000
2450-4025

سه راه دوجداره 45-250*400 ساده

 
2885000
2450-4031

سه راه دوجداره 45-315*400 ساده

 
3495000
2450-4040

سه راه دوجداره 45-400*400 ساده

 
3500000
2450-5017

سه راه دوجداره 45-170*500 ساده

 
3680000
2450-5020

سه راه دوجداره 45-200*500 ساده

 
3850000
2450-5025

سه راه دوجداره 45-250*500 ساده

 
4500000
2450-5031

سه راه دوجداره 45-315*500 ساده

 
5520000
2450-5040

سه راه دوجداره 45-400*500 ساده

 
6630000
2450-5050

سه راه دوجداره 45-500*500 ساده

 
11540000
2450-6060

سه راه دوجداره 45-600*600 ساده

 
20080000
2450-7070

سه راه دوجداره 45-700*700 ساده

 
35250000
2450-8080

سه راه دوجداره 45-800*800 ساده

 
2450-9090

سه راه دوجداره 45-900*900 ساده

 
2450-1010

سه راه دوجداره 45-1000*1000ساده

 
2450-1212

سه راه دوجداره 45-1200*1200ساده


 

آمار بازدید : 2024
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh