نسخه چاپی
لیست قیمت زانو های دوجداره دست ساز 45 و 90 درجه ساده دوتکه و یک تکه

تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01

في
(90درجه)
سه تكه-ریال
كد كالا
في
(90درجه)
دو تكه- ریال
كد كالا
في
(45 درجه)
ریال
كد كالا نوع كالا
 830000
 9003-20 630000  9002-20  530000
450-20

زانو200

 1130000  9003-25  830000  9002-25  690000
450-25
زانو250
 1750000  9003-30  1280000  9002-30  1150000
450-30
زانو300
 1800000  9003-31  1370000  9002-31  1210000
450-31
زانو315
   9003-34     9002-34  
450-34
زانو340
   9003-35     9002-35  
450-35
زانو350
 3180000  9003-40  2710000   9002-40  2040000
450-40
زانو400
   9003-45     9002-45  
450-45
زانو450
 5420000  9003-50  4680000   9002-50  3180000
450-50
زانو500
 8830000  9003-60  7980000   9002-60  5130000
450-60
زانو600
 12970000  9003-70  12220000   9002-70  7850000
450-70
زانو700
 22300000 9003-80  22050000   9002-80  12800000
450-80

زانو(850) 800

 36000000  9003-100     9002-100  
450-100
زانو1000
   9003-120     9002-120  
450-120
زانو1200

                                           

آمار بازدید : 4987
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh