نسخه چاپی
لیست قیمت زانو های دوجداره دست ساز 45 و 90 درجه ساده دوتکه و یک تکه

تاریخ آخرین بازبینی 1400/10

في
(90درجه)
سه تكه-ریال
كد كالا
في
(90درجه)
دو تكه- ریال
كد كالا
في
(45 درجه)
ریال
كد كالا نوع كالا
 1800000
 9003-20 1500000  9002-20  1150000
450-20

زانو200

 2500000  9003-25  1900000  9002-25  1500000
450-25
زانو250
 4500000  9003-304 3600000  9002-30  3100000
450-30
زانو300
 4500000  9003-31  3600000  9002-31  3100000
450-31
زانو315
   9003-34     9002-34  
450-34
زانو340
   9003-35     9002-35  
450-35
زانو350
 7200000  9003-40  6200000   9002-40  4700000
450-40
زانو400
   9003-45     9002-45  
450-45
زانو450
 12300000  9003-50  10700000   9002-50 7300000    
20000000   17000000   11700000
450-60
زانو600
 33000000  9003-70  25000000   9002-70  18000000
450-70
زانو700
 54000000 9003-80  43000000   9002-80  29200000
450-80

زانو(850) 800

   9003-100  80000000   9002-100  85000000
450-100
زانو1000
 88000000  9003-120     9002-120  
450-120
زانو1200

                                           

آمار بازدید : 8486
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh