نسخه چاپی
لیست قیمت لوله و دریچه هیدروفلوم

 
                    
تاریخ آخرین بازبینی 1400/10
دریچه هیدروفلوم (بخش کشاورزی)

موجودی

قیمت-ریال

کد کالا

نوع کالا

     
 
500 عدد
95000
4b-63
دریچه هیدروفلوم  پیچی  63 م م flexiflume
180 عدد
128800
4k-63
دریچه هیدروفلوم کشویی 63 م م flexiflume

لوله های هیدروفلوم

موجودی

قیمت-ریال
( دو لايه معمولي)

 قیمت-ریال
( دو لايه ضخيم)

کد کالا

نوع کالا

 
123500
 
4-0020
لوله قطر 20 اینچ
  400 متر
103000
 470000
4-0018
لوله قطر 18 اینچ
 
82500
 382000
4-0015
لوله قطر 15 اینچ
   62000  
4-0012
لوله قطر 12 اینچ
   800 متر 51500  236000
4-0010
لوله قطر 10 اینچ
  41500  190000
4-008
لوله قطر 8 اینچ
  31000  
4-006
لوله قطر 6 اینچ
  26000  
4-005
لوله قطر 5 اینچ
  20500 95000
4-004
لوله قطر 4 اینچ
  15500  
4-003
لوله قطر 3 اینچ

تسمه اتصال لوله هیدروفلوم

گيره انتهايي

بست پهن دسته دار

بست فنري خارجي

اتصال گالوانيزه

نوع کالا

     
 
 20 اینچ
 
 
210000
 
 18 اینچ
 
 
 
 
 15 اینچ
 
 
   
 12 اینچ
 
  173000
 
 10 اینچ
       
 8 اینچ
 
 
 
 
 6 اینچ
     
 5 اینچ
     
 4 اینچ
     
 3 اینچ
 
 

آمار بازدید : 19514
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh