نسخه چاپی
لیست قیمت لوله های دوجداره اسپیرال

لوله دوجداره اسپیرال کرتیوپدار

نوع کالا
کد کالا
قیمت هر متر
کوپلر سرخود

لوله دوجداره اسپیرال کرتیوپدار 1200

 

6متر 

لوله دوجداره اسپیرال کرتیوپدار 1400

 

6 متر

لوله دوجداره اسپیرال کرتیوپدار 1500

 

6 متر

 
 

آمار بازدید : 7161
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh