نسخه چاپی
لیست قیمت کوپلر ها

تاریخ آخرین بازبینی :96/06/01

کوپلر دو سر موفه خاردار با رینگ تقویتی

تعداد در بسته بندی

قیمت واشر

قیمت کوپلر

کد کالا

نوع کالا

 
 9600
 90000
2-110
کوپلر 110 دوجداره
   10800  100000 2-125  كوپلر 125 دوجداره
   13200  120000 2-160  كوپلر 160 دوجداره
12 عدد گونی
32000
145000
2-200
کوپلر 200 دو سر موفه خاردار
9 عدد گونی
55000
185000
2-250
کوپلر 250 دو سر موفه خاردار
4 عدد تسمه کشی
130000
370000
2-315
کوپلر 315 دو سر موفه خاردار
4 عدد تسمه کشی
150000
440000
2-340
کوپلر 340 دو سر موفه خاردار
4 عدد تسمه کشی
175000
510000
2-400
کوپلر 400 دو سر موفه خاردار
 
200000
900000
2-500
کوپلر 500 جوشی دوسر موفه
 
320000
2180000
2-600
کوپلر 600 بوشنی ساده
 
   

لیست قیمت واشرها

انواع واشر معمولی EPDM NR SBR سرکوپلر قدر
واشر 160 13200      
واشر 200 32000 51000 37000  70000
واشر 250 55000 79000 73000 106000
واشر 315  130000 0    170000
واشر 400  175000  0  0  250000
واشر 500
 200000  350000  310000 400000
واشر 600        580000
واشر 700       810000
واشر 850        1225000
واشر 1000        2150000
 

آمار بازدید : 8298
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh