نسخه چاپی
سه راهی های دوجداره قالبی

سه راهی های دوجداره سه سر كوپلر قالبي با رینگ تقویتی سایز 200 و 250
45 درجه

سه راهی های دوجداره سه سر كوپلر قالبي با رینگ تقویتی سایز 200 و 250
90 درجه

یک تکه قالبی

لیست قیمت

سه راهی45 درجه 200 و زانوی 45درجه قالبی
سه راهی45 درجه 200 و زانوی 45درجه قالبی
سه راه 45 درجه قالبی سایز 250
سه راه 45 درجه قالبی سایز 250
سه راهی 90 درجه قالبی-جوشی سایز200 و 250
سه راهی 90 درجه قالبی-جوشی سایز200 و 250
آمار بازدید : 11453
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh