نسخه چاپی
زانوهای دست ساز

زانو ها در شبكه هاي آب و فاضلاب به منظور تغيير مسير حركت سيال استفاده مي شوند . زانو هاي دست ساز دو جداره شركت مهندسي دو جداره سبك بدون محدوديت قطر و زاويه بر اساس نياز و سفارش مشتري ارائه مي گردند . برتري زانو هاي دست ساز اين شركت استفاده از جوش مضاعف درلبه بيروني محل جوش مي باشد كه استحكام و آب بندي مطلوبي بوجود مي آورد . زانو هاي دو جداره توسط كوپلر يا كمربندها به ديگر اتصالات و يا شبكه متصل مي گردند.زانو هاي 45 درجه دست ساز عموما به صورت دو تكه و يك خط برش توليد مي گردند .

 

زانو هاي 90 درجه دست ساز به صورت دو و سه تكه و يا بيشتر توليد مي گردند . استفاده از تعداد برش بيشتر به منظور جلو گيري از سد نمودن ناگهاني حركت سيال مي باشد . زانو هاي دست ساز 45و 90 درجه لوله هاي تكجداره و انواع لوله هاي دوجداره با ابعاد و زوايا و طول بازو هاي مختلف توليدمي گردند .

زانو 45 و90 درجه کاروگیت و اسپیرال ساده
           
ليست قيمت زانوهاي دوجداره دست ساز ساده

ليست قيمت زانوهاي دوجداره دست ساز دوسر كوپلر


زانو 45 و90 درجه کاروگیت دو سر کوپلر قالبی سایز 200 و
250

     


آمار بازدید : 9520
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh