نسخه چاپی
منهول های قالبی

حوضچه و يا منهول ها به منظور جمع آوري فاضلاب و به عنوان دريچه بازديد و شستشو ي مسير استفاده مي گردند . جنس بدنه اصلي منهول لوله دو جداره پلي اتيلن  استحكام مي باشد . دريچه آدم رو ،پلكانها ،سكوي استقرار و بازديد  براي اپراتور ، همگي از  جنس  پلي اتيلن ساخته  مي شوند. منهول ها در كليه ابعاد و با ورودي و خروجي هاي متفاوت و دريچه بازديد با اقطار مورد نظر مشتري ارائه مي شوند . ورودي و خروجي ها  توسط فلنج  یا كوپلر و كمربند ها به شبكه متصل مي گردند . واشر هاي مخصوص، آب بندي لازم در تغيير ارتفاع منهول ها را فراهم مي نمايد . مقاومت منهول ها در مقابل بار جانبي از 8 تا 62 kN/ m2  بر اساس سفارش مشتري  توليد مي گردند . از جمله محاسن  منهول و مخازن ساخته شده از لوله هاي دو جداره پلي اتيلني عدم خورندگي در مقابل اسيد ها - بهداشتي بودن  -سبكي وزن - آب بندي كامل - مقاومت در مقابل فشار داخلي و خارجي  و در نهايت سرعت در اجراء و ارزاني قيمت آن مي باشد .

    

 

شرح سایز D mm ID mm H
قطعه فوقانی 1000 600 1000 1150
قطعه فوقانی 1000 600 1000 800
قطعه میانی 1000 600 1000 1000
قطعه میانی 1000   1000 750
قطعه میانی 1000   1000 500
قطعه میانی 1000   1000 250
قطعه تحتانی 1000   1000 500
قطعه تحتانی 1000   1000 750
قطعه فوقانی 1200 600 1200 1200
قطعه فوقانی 1200 600 1200 900
قطعه میانی 1200   1200 1000
قطعه میانی 1200   1200 750
قطعه میانی 1200   1200 500
قطعه تحتانی 1200   1200 750

پله جهت منهول ها

 

 لیست قیمت

 

 


آمار بازدید : 9716
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh