نسخه چاپی
درپوش ها

درب پوش ها به دو گروه موقت و دائم در دو دسته لوله دو جداره و تكجداره تقسيم مي شوند . درب پوش هاي موقت براي تميز نگه داشتن سرو ته كلاف لوله ها قبل از جوشكاري و يا اتصال لوله ها بكار گرفته ميشوند. همچنين در انبار لوله،تا زمان بهره برداري از ورود حيوانات موذي و ساير اشياء به داخل شبكه جلوگيري مي نمايد . درب پوش هاي فشار قوي بعنوان در پوش تست و يا مسدود كننده و دريچه بازديد و شستشو به لوله جوش داده مي شوند يا توسط واشر هاي آب بندي بر لوله ها نصب مي گردند .


درپوش موقت لوله های تک و دوجداره
درپوش موقت لوله های تک و دوجداره
درپوش فشارقوی لوله های دوجداره
درپوش فشارقوی لوله های دوجداره
درپوش فشارقوی لوله تکجداره
درپوش فشارقوی لوله تکجداره
درپوش تست
درپوش تست
درپوش لاستیکی لوله پوش فیت
درپوش لاستیکی لوله پوش فیت
آمار بازدید : 11730
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh