نسخه چاپی
لیست قیمت درپوش ها

تاریخ آخرین بازبینی:96/06/01

درپوش تست


تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
21000

1-2-110

درپوش تست 110 م م
   25000

1-2-125

درپوش تست 125  م م
   31000

1-2-160

درپوش تست 160 م م

درپوش موقت
لوله های تک جداره پلی اتیلن ، آب و گاز

 
تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
1500

1-025

درپوش 25  م م
 
2000

1-063

درپوش 63  م م
 
4000

1-090

درپوش 90  م م
 
7500

1-0110

درپوش 110 م م
 
10000

1-0125

درپوش 125 م م
 
14000

1-0160

درپوش 160 م مدرپوش
فشار قوی لوله تکجداره


 
تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
70000

1-1200

درپوش 200  م مدرپوش موقت
لوله دوجداره کاروگیت
 
تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
70000

2-0200

درپوش 200  م مدرپوش فشار قوی
لوله دوجداره کاروگیت 


تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
95000

2-1200

درپوش 200  م م
 
420000

2-1250

درپوش 250  م م
 
730000

2-1315

درپوش 315  م م
 
1450000

2-1400

درپوش 400  م م
 
2500000

2-1500

درپوش 500  م مدرپوش لاستیکی
لوله تکجداره

 
تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
17000

1-3110

درپوش 110 م م
 
18000

1-3125

درپوش 125 م م
 
25000

1-3160

درپوش 160 م مپایه
درپوش

 
تعداد در کارتن
قیمت-ریال
کد کالا
نوع کالا
 
5000

1-6110

پایه درپوش 110 م م
 
6000

1-6125

پایه درپوش 125 م م
 
7000

1-6160

پایه درپوش 160 م م
 

آمار بازدید : 3455
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh