نسخه چاپی
لیست قیمت سه راهی دوجداره به دوجداره 90 ساده

تاریخ آخرین بازبینی 98/07/01

سه راه
دوجداره به دوجداره 90 درجه ساده دوتکه و یک تکه

قیمت -دوتکه
ریال

کدکالا-دوتکه

قیمت-یک تکه

کدکالا-یک تکه
ریال

نوع کالا

580000
29002-1616
415000
29001-1616
سه راه 90 دوجداره 160*160 ساده
1900000
29002-2016
960000
29001-2016
سه راه 90 دوجداره 160*200 ساده
2060000
29002-2020
1070000
29001-2020
سه راه 90 دوجداره 200*200 ساده
2100000
29002-2516
1200000
29001-2516
سه راه 90 دوجداره 160*250 ساده
2160000
29002-2520
1310000
29001-2520
سه راه 90 دوجداره 200*250 ساده
2500000
29002-2525
2230000
29001-2525
سه راه 90 دوجداره 250*250 ساده
2490000
29002-3116
2230000
29001-3116
سه راه 90 دوجداره 160*315 ساده
3100000
29002-3120
2240000
29001-3120
سه راه 90 دوجداره 200*315 ساده
3420000
29002-3125
2420000
29001-3125
سه راه 90 دوجداره 250*315 ساده
4000000
29002-3131
3080000
29001-3131
سه راه 90 دوجداره 315*315 ساده
4700000
29002-4020
3550000
29001-4020
سه راه 90 دوجداره 200*400 ساده
5150000
29002-4025
3700000
29001-4025
سه راه 90 دوجداره 250*400 ساده
5840000
29002-4031
4470000
29001-4031
سه راه 90 دوجداره 315*400 ساده
7000000
29002-4040
5250000
29001-4040
سه راه 90 دوجداره 400*400 ساده
7450000
29002-5020
6030000
29001-5020
سه راه 90 دوجداره 200*500 ساده
8210000
29002-5025
6230000
29001-5025
سه راه 90 دوجداره 250*500 ساده
9200000
29002-5031
7190000
29001-5031
سه راه 90 دوجداره 315*500 ساده
10320000
29002-5040
8210000
29001-5040
سه راه 90 دوجداره 400*500 ساده
12720000
29002-5050
9800000
29001-5050
سه راه 90 دوجداره 500*500 ساده
14260000
29002-6025
11130000
29001-6025

سه راه 90 دوجداره 250*600 ساده

22200000
29002-6060
16680000
29001-6060

سه راه 90 دوجداره 600*600 ساده

36860000
29002-7070
28080000
29001-7070

سه راه 90 دوجداره700*700  ساده

 سه راه دوجداره ساده ناف 90 درجه دوتکه                                 سه راه دوجداره ساده ناف 90 درجه یک تکه 

                                      


آمار بازدید : 3274
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh