نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه سه سر کوپلر 90

تاریخ آخرین بازبینی 97/07

سه راه دوجداره به دوجداره سه سر کوپلر ناف 90 درجه دو تکه و یک تکه

 

 90درجه

 دو تکه
ریال
کد کالا
نوع کالا
650000

29032-1111

سه راه دوجداره110-110 سه سر کوپلر
850000

29032-1212

سه راه دوجداره125-125 سه سر کوپلر
950000

29032-1616

سه راه دوجداره160-160 سه سر کوپلر
1730000

29032-2020

سه راه دوجداره200-200 سه سر کوپلر
2580000

29032-2525

سه راه دوجداره250-250 سه سر کوپلر
2730000

29032-2520

سه راه دوجداره200-250 سه سر کوپلر
 

29032-2517

سه راه دوجداره170-250 سه سر کوپلر
5400000

29032-3131

سه راه دوجداره315-315 سه سر کوپلر
4560000

29032-3125

سه راه دوجداره250-315 سه سر کوپلر
4160000

29032-3120

سه راه دوجداره200-315 سه سر کوپلر
8760000

29032-4040

سه راه دوجداره400-400 سه سر کوپلر
7400000

29032-4031

سه راه دوجداره315-400 سه سر کوپلر
6440000

29032-4025

سه راه دوجداره250-400 سه سر کوپلر
6000000

29032-4020

سه راه دوجداره200-400 سه سر کوپلر
 
9520000

29032-5020

سه راه دوجداره200-500 سه سر کوپلر
10290000

29032-5025

سه راه دوجداره250-500 سه سر کوپلر
11500000

29032-5031

سه راه دوجداره315-500 سه سر کوپلر
12690000

29032-5040

سه راه دوجداره400-500 سه سر کوپلر
15380000

29032-5050

سه راه دوجداره500-500 سه سر کوپلر

      سه راه سه سر کوپلر ناف یک تکه                        سه راه سه سر کوپلر ناف 45-45 دو تکه 

                      


آمار بازدید : 2925
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh