نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه سه سر کوپلر 90

تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01

سه راه دوجداره به دوجداره سه سر کوپلر ناف 90 درجه دو تکه و یک تکه

 

 90درجه

 دو تکه
ریال
کد کالا

 

90درجه

 یک تکه
ریال
کد کالا
نوع کالا
408000

29032-1111

قالبی  
سه راه دوجداره110-110 سه سر کوپلر
480000

29032-1212

قالبی  
سه راه دوجداره125-125 سه سر کوپلر
552000

29032-1616

قالبی  
سه راه دوجداره160-160 سه سر کوپلر
 

29032-1717

 

29031-1717

سه راه دوجداره170-170 سه سر کوپلر
 

29032-2017

 

29031-2017

سه راه دوجداره170-200 سه سر کوپلر
1300000

29032-2020

قالبی

29031-2020

سه راه دوجداره200-200 سه سر کوپلر
1950000

29032-2525

قالبی

29031-2525

سه راه دوجداره250-250 سه سر کوپلر
1900000

29032-2520

1360000

29031-2520

سه راه دوجداره200-250 سه سر کوپلر
 

29032-2517

 

29031-2517

سه راه دوجداره170-250 سه سر کوپلر
3760000

29032-3131

3150000

29031-3131

سه راه دوجداره315-315 سه سر کوپلر
3180000

29032-3125

2590000

29031-3125

سه راه دوجداره250-315 سه سر کوپلر
2900000

29032-3120

2390000

29031-3120

سه راه دوجداره200-315 سه سر کوپلر
2850000

29032-3117

2300000

29031-3117

سه راه دوجداره170-315 سه سر کوپلر
 

29032-3434

 

29031-3434

سه راه دوجداره340-340 سه سر کوپلر
 

29032-3431

 

29031-3431

سه راه دوجداره315-340 سه سر کوپلر
 

29032-3425

 

29031-3425

سه راه دوجداره250-340 سه سر کوپلر
 

29032-3420

 

29031-3420

سه راه دوجداره200-340 سه سر کوپلر
 

29032-3417

 

29031-3417

سه راه دوجداره170-340 سه سر کوپلر
6100000

29032-4040

4950000

29031-4040

سه راه دوجداره400-400 سه سر کوپلر
 

29032-4034

 

29031-4034

سه راه دوجداره340-400 سه سر کوپلر
5150000

29032-4031

4340000

29031-4031

سه راه دوجداره315-400 سه سر کوپلر
4475000

29032-4025

3650000

29031-4025

سه راه دوجداره250-400 سه سر کوپلر
4190000

29032-4020

3430000

29031-4020

سه راه دوجداره200-400 سه سر کوپلر
 
6630000

29032-5020

5760000

29031-5020

سه راه دوجداره200-500 سه سر کوپلر
7160000

29032-5025

5960000

29031-5025

سه راه دوجداره250-500 سه سر کوپلر
8010000

29032-5031

6780000

29031-5031

سه راه دوجداره315-500 سه سر کوپلر
8830000

29032-5040

 7560000

29031-5040

سه راه دوجداره400-500 سه سر کوپلر
1070000

29032-5050

8900000

29031-5050

سه راه دوجداره500-500 سه سر کوپلر

      سه راه سه سر کوپلر ناف یک تکه                        سه راه سه سر کوپلر ناف 45-45 دو تکه 

                      


آمار بازدید : 2669
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh