نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه سه سر کوپلر 45

سه راه دوجداره به دوجداره 45 درجه سه سر کوپلر دست ساز وقالبی

تعداد در بسته بندی

قیمت - ریال
کد کالا

نوع کالا

  1190000

2453-1111

سه راه دوجداره 110-45*110 سه سر کوپلر
  1640000

2453-1212

سه راه دوجداره 125-45*125 سه سر کوپلر
  1850000

2453-1616

سه راه دوجداره 160-45*160 سه سر کوپلر
 

1380000

2453-2020

سه راه دوجداره 45-200*200 سه سر کوپلر قالبی*

 
2480000

2453-2520

سه راه دوجداره 200-45*250 سه سر کوپلر
 

2070000

2453-2525

سه راه دوجداره 45-250*250 سه سر کوپلر قالبی*

 
4300000

2453-3120

سه راه دوجداره 200-45*315 سه سر کوپلر
 
4530000

2453-3125

سه راه دوجداره 250-45*315 سه سر کوپلر
 
5370000

2453-3131

سه راه دوجداره 315-45*315 سه سر کوپلر
 
6190000

2453-4020

سه راه دوجداره 200-45*400 سه سر کوپلر
 
6400000

2453-4025

سه راه دوجداره 250-45*400 سه سر کوپلر
 
7480000

2453-4031

سه راه دوجداره 315-45*400 سه سر کوپلر
 
8700000

2453-4040

سه راه دوجداره 400-45*400 سه سر کوپلر
 
9470000

2453-5020

سه راه دوجداره 200-45*500 سه سر کوپلر
 
9990000

2453-5025

سه راه دوجداره 250-45*500 سه سر کوپلر
 
11500000

2453-5031

سه راه دوجداره 315-45*500 سه سر کوپلر
 
13560000

2453-5040

سه راه دوجداره 400-45*500 سه سر کوپلر
 
15960000

2453-5050

سه راه دوجداره 500-45*500 سه سر کوپلر
 
تاریخ آخرین بازبینی 98/07

                      نمونه دست ساز                                                                           نمونه قالبی

                  

آمار بازدید : 3664
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh