نسخه چاپی
اتصالات قالبی جدید

سه راهی های دوجداره به تکجداره 90 درجه سایز 160*200 و 160*250
سه سر کوپلر- قالبی - یک تکه - با رینگ تقویتی - ورودی شیبدارسه راهی های دوجداره به دوجداره 45 درجه سایز 200 و 250
سه سر کوپلر - قالبی - یک تکه - با رینگ تقویتیزانوهای 45 و 90 درجه سایز 200 و 250
قالبی - یک تکه - دوسر کوپلر - با رینگ تقویتی

     

آمار بازدید : 3326
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh