نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه دوجداره به تکجداره سه سر کوپلر

سه راه سه سر موفه خاردار 45 و 90 درجه لوله دوجداره به تکجداره

قیمت 90درجه   دو تکه
ریال
کدکالا
قیمت 45درجه
ریال
کدکالا
نوع کالا
1440000
19032-2011
1850000
1453-2011

سه راه سه سر موفه 110*200

1440000
19032-2012
1920000
1453-2012

سه راه سه سر موفه 125*200

1290000
19032-2016
90قالبی
1453-2016

سه راه سه سر موفه 200*160

1440000
19032-2516
90قالبی
1453-2516

سه راه سه سر موفه 250*160

1660000
19032-2512
2490000
1453-2512

سه راه سه سر موفه 125*250

1630000
19032-2511
2430000
1453-2511

سه راه سه سر موفه 110*250

4600000
19032-3111
4390000
1453-3111

سه راه سه سر موفه 110315*

4660000
19032-3112
4490000
1453-3112

سه راه سه سر موفه 125*315

4770000
19032-3116
4550000
1453-3116

سه راه سه سر موفه 160*315

6740000
19032-4011
6570000
1453-4011

سه راه سه سر موفه 110*400

6850000
19032-4012
6600000
1453-4012

سه راه سه سر موفه 125*400

6950000
19032-4016
6720000
1453-4016

سه راه سه سر موفه 160*400 

 

تاریخ آخرین بازبینی : 98/05

سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه قالبی 200*160 250*160
سه راه قالبی 200*160   250*160
آمار بازدید : 4835
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh