نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه دوجداره به تکجداره سه سر کوپلر

سه راه سه سر موفه خاردار 45 و 90 درجه لوله دوجداره به تکجداره

قیمت 90درجه   دو تکه
ریال
کدکالا
قیمت 45درجه
ریال
کدکالا
نوع کالا
2700000
19032-2011
2358000
1453-2011

سه راه سه سر موفه 110*200

2600000
19032-2012
2415000
1453-2012

سه راه سه سر موفه 125*200

2500000
19032-20162
 2185000
1453-2016

سه راه سه سر موفه 200*160

2800000
19032-25162
2530000
1453-2516

سه راه سه سر موفه 250*160

3100000
19032-2512
3151000
1453-2512

سه راه سه سر موفه 125*250

3000000
19032-2511
3071000
1453-2511

سه راه سه سر موفه 110*250

5750000
19032-3111
5555000
1453-3111

سه راه سه سر موفه 110315*

5888000
19032-3112
5693000
1453-3112

سه راه سه سر موفه 125*315

6038000
19032-3116
5750000
1453-3116

سه راه سه سر موفه 160*315

8510000
19032-4011
8315000
1453-4011

سه راه سه سر موفه 110*400

8625000
19032-4012
8349000
1453-4012

سه راه سه سر موفه 125*400

8798000
19032-4016
8510000
1453-4016

سه راه سه سر موفه 160*400 

 

تاریخ آخرین بازبینی : 1400/10

سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه قالبی 200*160 250*160
سه راه قالبی 200*160   250*160
آمار بازدید : 8326
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh