نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه دوجداره به تکجداره سه سر کوپلر

سه راه سه سر موفه خاردار 45 و 90 درجه لوله دوجداره به تکجداره

قیمت 90درجه   دو تکه
ریال
کدکالا
قیمت 45درجه
ریال
کدکالا
نوع کالا
1250000
19032-2011
1610000
1453-2011

سه راه سه سر موفه 110*200

868000
19032-2012
1660000
1453-2012

سه راه سه سر موفه 125*200

1120000
19032-2016
90قالبی
1453-2016

سه راه سه سر موفه 200*160

1250000
19032-2516
90قالبی
1453-2516

سه راه سه سر موفه 250*160

1430000
19032-2512
2160000
1453-2512

سه راه سه سر موفه 125*250

1410000
19032-2511
2110000
1453-2511

سه راه سه سر موفه 110*250

4000000
19032-3111
3810000
1453-3111

سه راه سه سر موفه 110315*

4050000
19032-3112
3900000
1453-3112

سه راه سه سر موفه 125*315

4150000
19032-3116
3950000
1453-3116

سه راه سه سر موفه 160*315

5860000
19032-4011
5710000
1453-4011

سه راه سه سر موفه 110*400

5950000
19032-4012
5750000
1453-4012

سه راه سه سر موفه 125*400

6030000
19032-4016
5830000
1453-4016

سه راه سه سر موفه 160*400 

 

تاریخ آخرین بازبینی : 97/07

سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه قالبی 200*160 250*160
سه راه قالبی 200*160   250*160
آمار بازدید : 4228
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh