نسخه چاپی
لیست قیمت سه راه دوجداره به تکجداره سه سر کوپلر

سه راه سه سر موفه خاردار 45 و 90 درجه لوله دوجداره به تکجداره

قیمت 90درجه   دو تکه
ریال
کدکالا
قیمت 90درجه  یک تکه  ریال
کدکالا
قیمت 45درجه
ریال
کدکالا
نوع کالا
 
19032-1711
 
19031-1711
 
1453-1711

سه راه سه سر موفه 110*170

870000
19032-2011
1070000
19031-2011
1120000
1453-2011

سه راه سه سر موفه 110*200

868000
19032-2012
1110000
19031-2012
1160000
1453-2012

سه راه سه سر موفه 125*200

850000
19032-2016
90قالبی
19031-2016
90قالبی
1453-2016

سه راه سه سر موفه 200*160

950000
19032-2516
90قالبی
19031-2516
90قالبی
1453-2516

سه راه سه سر موفه 250*160

985000
19032-2512
1450000
19031-2512
1510000
1453-2512

سه راه سه سر موفه 125*250

985000
19032-2511
1410000
19031-2511
1470000
1453-2511

سه راه سه سر موفه 110*250

2790000
19032-3111
2565000
19031-3111
2650000
1453-3111

سه راه سه سر موفه 110*315

2820000
19032-3112
2620000
19031-3112
2720000
1453-3112

سه راه سه سر موفه 125*315

2890000
19032-3116
2660000
19031-3116
2750000
1453-3116

سه راه سه سر موفه 160*315

4080000
19032-4011
3850000
19031-4011
3970000
1453-4011

سه راه سه سر موفه 110*400

4140000
19032-4012
3880000
19031-4012
4000000
1453-4012

سه راه سه سر موفه 125*400

4200000
19032-4016
4060000
19031-4016
4060000
1453-4016

سه راه سه سر موفه 160*400 

 

تاریخ آخرین بازبینی : 96/06/01

سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 45 سه سر موفه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه 90 دو تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه 90 سه سر موفه یک تکه
سه راه قالبی 200*160 250*160
سه راه قالبی 200*160   250*160
آمار بازدید : 3772
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh