سه شنبه 05 شهريور 1392

انشعابگیر پیچی

موفه ها يا انشعابگير پيچي به منظور برقراري انشعاب فاضلاب از لوله هاي اجرا شده جلوي درب منازل استفاده ميشود. براي اين منظور بوسيله اره گرد بر روي لوله سوراخ ايجاد ميگردد و سپس انشعابگير يا موفه بصورت عمودي روي لوله دوجداره نصب ميشود. انشعابگيرها از لوله دوجداره (200-250-315-400) به لوله هاي تكجداره(110-125-160) قابل اجرا هستند.

براي اطلاع از مشكلات استفاده از انشعابگيرهاي پيچي كليك كنيدانشعابگیر پیچی

لیست قیمت
 

 
چاپ صفحه