یکشنبه 09 آبان 1395

لیست قیمت سه راه سه سرکوپلر 45 , 90 درجه قالبی


آخرين بازبيني 1401/14

سه راه دوجداره به دوجداره 45 درجه سه سر کوپلر قالبی

تعداد در بسته بندی

قیمت - ریال
کد کالا- 45درجه

نوع کالا

 

3110000

2453-2020

سه راه دوجداره 45-200*200 سه سر کوپلر قالبی*

 

3630000

2453-2525

سه راه دوجداره 45-250*250 سه سر کوپلر قالبی*
سه راه دوجداره به دوجداره 90 درجه سه سر کوپلر قالبی

تعداد در بسته بندی

قیمت - ریال
کد کالا- 45درجه

نوع کالا

 

3340000

29032-2020

سه راه دوجداره 90-200*200 سه سر کوپلر قالبی*

 

4720000

29032-2525

سه راه دوجداره 90-250*250 سه سر کوپلر قالبی*


 
چاپ صفحه