یکشنبه 19 آذر 1396

دراپهای قالبی

دراپ فاضلابي 45 درجه براي ارتفاع منهول زير 1.5 متر

     

دراپ فاضلابي 90 درجه براي ارتفاع منهول بالاتر از 1.5 متر

    
        

 
چاپ صفحه