یکشنبه 27 شهريور 1390

رابط پوش فیت

رابط پوش فیت جایگزینی مناسب برای جوش لب به لب جهت اتصال دو لوله تکجداره در شبکه فاضلابی

L(mm)

کد کالا

نوع کالا

150

6-6110

رابط 110

190

6-6125

رابط 125

210

6-6160

رابط 160

لیست قیمت

 

 
چاپ صفحه