یکشنبه 10 مهر 1390

لیست قیمت سیفون های دوبل

سیفون دوبل فاضلابی پوش فیت


تاریخ آخرین بازبینی 96/06/01
قیمت مربوط به سیفون (بدون زانو)

تعداد در بسته بندی

قیمت

کد کالا

نوع کالا

 

300000

6-5110

سیفون دوبل 110 م م

 

365000

6-5125

سیفون دوبل 125 م م

 

506000

6-5160

سیفون دوبل 160 م م


 
چاپ صفحه