سه شنبه 12 مهر 1390

سه راهی های دوجداره به تکجداره

سه راهی های دوجداره به تکجداره سه سر کوپلر با رینگ تقویتی
سایز 200 به 160
سایز 250 به 160


90 درجه شیبدار
قالبی یک تکه

سه راهی انشعاب چیست ؟

روش فعلی : یکی از معضلات فعلی در شبکه انتقال فاضلاب ، انشعابگیری غلط از خطوط اجرا شده می باشد .بدین ترتیب که پس از دفن لوله در مقابل ساختمان ها مدتی بعد مجدداً زمین را حفاری می کنند، لوله را سوراخ می کنند و بوسیله ی یک انشعابگیر پیچی 90 درجه ، انشعاب فاضلاب را از ساختمان به درون لوله متصل می سازد.

معایب روش فعلی :

اول اینکه در بیشتر موارد نصف انشعابگیر پیچی هم زمان با دفن اولیه لوله صورت نمی پذیرد لذا هزینه و زمان قابل توجهی جهت حفاری مجدد در پی خواهد داشت.

نکته دوم  : آنکه برش لوله توسط کارگران و در شرایط دشوار داخل گودال انجام می گیرد بنا بر این بروز خطا های انسانی در برش دقیق لوله غیر قابل اجتناب خواهد بود کما اینکه در بررسی های بعمل آمده از شبکه های اجرا شده در موارد بسیاری ریشه درختان از شکاف اتصال  انشعابگیر به داخل لوله نفوذ پیدا کرده و موجب انسداد شبکه گردیده است.

سومین معضل مربوط به نصب 90 درجه انشعابگیر پیچی می باشد. همانطور که میدانید فاضلاب سیالیت کمتری نسبت به آب دارد و به زبان عامیانه سنگین است . لذا هنگامی که بصورت عمود بر مسیر عبوری لوله وارد جریان می شود به مرور موجب تجمع فاضلاب در زیر انشعابگیر  و سد کردن جریان فاضلاب می گردد.

 

در نهایت هنگامی که نیاز به انجام تله متری یا باز کردن گرفتگی های احتمالی در مسیر لوله باشد بدلیل اتصال عمودی ، فنر ، دوربین یا واترجت با ته لوله برخورد می کنند و در جهت مسیر فاضلاب وارد نمی شوند.که این مسئله به معضلی برای بازبینی شبکه ها تبدیل گشته است.

سه راهی انشعاب شیبدار چگونه معایب روش قبلی را بر طرف کرده است ؟

اولاً سه راهی انشعاب شیبدار بگونه ای طراحی گردیده که کاملاًقالبی و یک تکه است و در طرفین دارای نیم کوپلر می باشد بدون نیاز به حفاری های مجدد و بطور همزمان با اجرای خطوط لوله در طول مسیر نصب می گردد. ضمن آنکه یک تکه  بودن این اتصال امکان نشتی و یا نفوذ ریشه درختان به داخل شبکه را منتفی می سازد.


ثانیاً ورودی انشعاب منزل به درون لوله بوسیله یک شیب قوس دار (45-45) در جهت حرکت جریان ، وارد لوله می گردد بنابراین بروز گرداب درون لوله و گرفتگی مسیر رخ نمی دهد.

ثالثاً شیب ورودی انشعاب به لوله این مکان را به اپراتورها می دهد که امر تله متری یا باز کردن مسیر را بدون درد سر برخورد ابزار به کف لوله انجام دهند.

برتری دیگر انشعابگیر های شیبدار آنست که امکان داخل کردن انشعاب از 3 ورودی را با نصب یک چهارراه انشعاب به داخل شبکه میسر می سازد.

اجرای انشعاب گیری به روش فوق الذکر تنها همکاری مهندسین آب و فاضلاب ها را می طلبد تا دستور نصب همزمان انشعابگیر شیبدار با لوله را به پیمانکاران ابلاغ نمایند. کما اینکه این مهم  در آب و فاضلاب چند استان از جمله استان گیلان در سطح وسیع صورت گرفته و برتری های روش نوین نسبت به روش سنتی واضح و آشکار است.


با در نظر داشتن اینکه معمولاً در شبکه های جمع آوری فاضلاب از لوله های اقطار 200 و 250 استفاده می شود .سه راهی انشعاب شیبدار در هر دو سایز فوق طراحی گردیده است . (160*200 و 160*250 ) سه راهی مورد نظر سطحی صاف و صیقلی در داخل دارد و با توجه به تعبیه رینگهای تقویتی در بیرون قطعه ضمن سبک کردن محصول ، رینگ استیفنس مناسبی به قطعه داده شده است . با تعبیه دو نیم کوپلر در طرفین سه راهی ضمن حذف دو کوپلر جداگانه سه راهی فوق به اتصالی یکپارچه با ضریب آببندی بالاتر تبدیل شده است .درون نیم کوپلر های طرفین خارهایی قراردارد که از احتمال حرکت معکوس و خروج لوله از اتصال کاسته و حالت قفل بوجود می آورد.

لیست قیمت

 
چاپ صفحه