سه شنبه 12 مهر 1390

سه راهی های دوجداره قالبی

سه راهی های دوجداره سه سر كوپلر قالبي با رینگ تقویتی سایز 200 و 250
45 درجه

سه راهی های دوجداره سه سر كوپلر قالبي با رینگ تقویتی سایز 200 و 250
90 درجه

یک تکه قالبی

لیست قیمت

 
چاپ صفحه