دوشنبه 02 آبان 1390

اتصالات پوش فیت


 
 
 
 
 
دریچه یکطرفه (شیر یکطرفه فاضلابی)

چهارراه پوش فیت فاضلابی

زانو پوش فیت
 
سیفون معمولی

رابط پوش فیت

 
چاپ صفحه