دوشنبه 09 آبان 1390

درپوش ها

درب پوش ها به دو گروه موقت و دائم در دو دسته لوله دو جداره و تكجداره تقسيم مي شوند . درب پوش هاي موقت براي تميز نگه داشتن سرو ته كلاف لوله ها قبل از جوشكاري و يا اتصال لوله ها بكار گرفته ميشوند. همچنين در انبار لوله،تا زمان بهره برداري از ورود حيوانات موذي و ساير اشياء به داخل شبكه جلوگيري مي نمايد . درب پوش هاي فشار قوي بعنوان در پوش تست و يا مسدود كننده و دريچه بازديد و شستشو به لوله جوش داده مي شوند يا توسط واشر هاي آب بندي بر لوله ها نصب مي گردند .

لیست قیمت

 
چاپ صفحه