نسخه چاپی
لیست قیمت اتصالات 200 و 250 قالبی

  اتصالات سايز 250 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 250 سه سر كوپلر  1560000  2240000
2 زانو قالبي 250 دو سر كوپلر  870000  920000
3  كوپلر 250 م م  215000  
4  واشر 250  PVC  63000  
5  واشر 250  NR SBR  84000  
6  واشر 250  EPDM  91000  
7 سه راهي انشعاب شیبدار قالبي 160*250 سه سر كوپلر 1090000    اتصالات سايز 200 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 200 سه سر كوپلر  1040000  1500000
2 زانو قالبي 200 دو سر كوپلر  650000  760000
3  كوپلر 200 م م  167000  
4  واشر 200 PVC  37000  
5  واشر 200  NR SBR  43000  
6  واشر 200  EPDM  59000  
7 سه راهي انشعاب شیبدار قالبي 160*250 سه سر كوپلر 970000  


تاریخ بازبینی 97/02


سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
دراپ 90 درجه
دراپ 90 درجه
کوپلر
کوپلر
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی بازدید و انشعاب شیبدار- قالبی یک تکه
سه راهی بازدید و انشعاب شیبدار- قالبی یک تکه
آمار بازدید : 1149
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh