نسخه چاپی
لیست قیمت اتصالات 200 و 250 قالبی

  اتصالات سايز 250 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 250 سه سر كوپلر  1800000  2700000
2 زانو قالبي 250 دو سر كوپلر  1000000  1060000
3  كوپلر 250 م م  248000  
4  واشر 250  PVC  73000  
5  واشر 250  NR SBR  97000  
6  واشر 250  EPDM  105000  
7 سه راهي انشعاب شیبدار قالبي 160*250 سه سر كوپلر 1250000    اتصالات سايز 200 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 200 سه سر كوپلر  1200000  1730000
2 زانو قالبي 200 دو سر كوپلر  750000  875000
3  كوپلر 200 م م  192000  
4  واشر 200 PVC  43000  
5  واشر 200  NR SBR  50000  
6  واشر 200  EPDM  68000  
7 سه راهي انشعاب شیبدار قالبي 160*250 سه سر كوپلر 1120000  


تاریخ بازبینی 97/07


سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
دراپ 90 درجه
دراپ 90 درجه
کوپلر
کوپلر
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی بازدید و انشعاب شیبدار- قالبی یک تکه
سه راهی بازدید و انشعاب شیبدار- قالبی یک تکه
آمار بازدید : 1527
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh