نسخه چاپی
لیست قیمت اتصالات 200 و 250 قالبی

  اتصالات سايز 250 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 250 سه سر كوپلر  2070000  3100000
2 زانو قالبي 250 دو سر كوپلر  1150000  1220000
3  كوپلر 250 م م  320000  
4  واشر 250  PVC  84000  
5  واشر 250  NR SBR 112000  
6  واشر 250  EPDM  122000  
7 سه راهي انشعاب شیبدار قالبي 160*250 سه سر كوپلر 1440000    اتصالات سايز 200 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 200 سه سر كوپلر  1380000  1990000
2 زانو قالبي 200 دو سر كوپلر  860000  1000000
3  كوپلر 200 م م  250000  
4  واشر 200 PVC  50000  
5  واشر 200  NR SBR  58000  
6  واشر 200  EPDM  78000  
7 سه راهي انشعاب شیبدار قالبي 160*250 سه سر كوپلر 1290000  


تاریخ بازبینی 98/05


سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
دراپ 90 درجه
دراپ 90 درجه
کوپلر
کوپلر
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی بازدید و انشعاب شیبدار- قالبی یک تکه
سه راهی بازدید و انشعاب شیبدار- قالبی یک تکه
آمار بازدید : 2012
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh