نسخه چاپی
لیست قیمت اتصالات 200 و 250 قالبی

  اتصالات سايز 250 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 250 سه سر كوپلر  1360000  1950000
2 زانو قالبي 250 دو سر كوپلر  760000  800000
3  كوپلر 250 م م  185000  
4  واشر 250  PVC  55000  
5  واشر 250  NR SBR  73000  
6  واشر 250  EPDM  79000    اتصالات سايز 200 م م 45 درجه 90 درجه
1 سه راهي قالبي 200 سه سر كوپلر  900000  1300000
2 زانو قالبي 200 دو سر كوپلر  560000  660000
3  كوپلر 200 م م  145000  
4  واشر 200 PVC  32000  
5  واشر 200  NR SBR  51000  
6  واشر 200  EPDM  37000  

سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
سه راهی 90 درجه سه سر کوپلر قالبی - جوشی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
زانوی دوسر کوپلر قالبی
دراپ 90 درجه
دراپ 90 درجه
کوپلر
کوپلر
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
سه راهی سه سر کوپلر قالبی
آمار بازدید : 994
chapta

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh

                                               Copyright © 2006-2008 Dojedareh Co.All right reserved
                                                                    

                                                                             Designed by:
Raymehr-Resaneh